Antal Mária
Osztálya: 1.m
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Bába Imréné Juhász Zsuzsa
Osztálya: -
A Bárcziban:
Végzettség: tanárképző főiskola
Munkakör: fejlesztő pedagógus
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Balonyiné Deák Tímea
Osztálya: 2.b
A Bárcziban: 2002-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: Telefonon egyeztetett időpontban az iskolában.
Bemutatkozás:
2002-ben pályakezdőként érkeztem a Bárcziba. Tanítóként a matematikát, ének-zenét, rajzot és technikát igyekszem megszerttetni a tanítványimmal. Legkedvesebb és legfontosabb módszerem a játékosság. évig dolgoztam fejlesztő pedagógusként, most újra osztályban tanítok. Óráimon a képességfejlesztés nagy hangsúlyt kap, de a tananyag nem lehet fontosabb, mint a gyerekek toleranciára, segítségnyújtásra, együttműködésre nevelése.

Barcza László
Osztálya: 7.b
A Bárcziban: 1988-tól
Végzettség: matematika-informatika szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: barczal@freemail.hu
Bemutatkozás:
1979 óta tanítok általános iskolában. Végzettségemet Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán szereztem matematika-könyvtár szakon, majd 2000-ben az ELTE-n informatika szakon. Első munkahelyem Veszprémben volt, 1988 óta vagyok bárczis.

Bartáné Rohály Erika
Osztálya: 8.b
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Bauer Andrea
Osztálya: 3.c
A Bárcziban:
Végzettség: tanítóképző főiskola
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Burucs Erika
Osztálya: 2.a
A Bárcziban: 1991-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: az iskolában, telefonos egyeztetés után
Bemutatkozás:
Alsó tagozatban magyart, környezetismeretet,, testnevelést és erkölcstant tanítok. Nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a gyerekeket egymásra figyelő, egymást segítő, együttműködni tudó emberekké neveljem. Fontosnak tartom, hogy tanítványaim reális önismerettel és önértékeléssel bírjanak, ezért igyekszem megtanítani őket a támogató, segítő kritika megfogalmazására.

Demény Gabriella
Osztálya: -
A Bárcziban: 1983-tól
Végzettség: tanító, informatikatanár, közoktatási vezető
Munkakör: igazgatóhelyttes
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Dr. Kántor Tiborné (Eszter)
Osztálya: -
A Bárcziban: 1989-től
Végzettség: matematika-kémia-informatika szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: Az iskolában munkaidőben, vagy ha szükséges telefonon egyeztetett időben bármikor.
Bemutatkozás:
Matematika-kémia szakon végeztem Pécsett a Tanárképző főiskolán 1985-ben és 1999-ben az ELTE-n levelező tagozaton informatika tanári képesítést is szereztem. Jelenleg kémiát és informatikát tanítok. A gyerekeket a logikus gondolkodásra, környezetük értő megfigyelésére, az emberhez méltó emberi kapcsolatok tudatos megteremtésére, a természetet és társait óvó magatartás kialakítására igyekszem tanítani.

Dr. Kerekesné Agárdi Noémi
Osztálya:  
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Faltay Lászlóné
Osztálya:  
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: logopédus
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Fehérné Sebő Klára
Osztálya: -
A Bárcziban: 1999-től
Végzettség: tanító, fejlesztőpedagógus
Munkakör: fejlesztőpedagógus
Elérhetőség: Az iskolában, előzetes egyeztetéssel, a második emeleti telefonszám hívásával.
Bemutatkozás:
Két fontos területe van az iskolai munkámnak. Az egyik a felzárkóztatás, a másik a matematika tehetséggondozás. Mindkettőt szívesen és nagy kedvvel végzem. A felzárkóztatás során az a célom, hogy a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek tanulását segítsem, lemaradásukat megakadályozzam. Matematika tehetséggondozáson pedig az ügyesen számoló, jól gondolkodó gyerekeknek van lehetőségük képességük kibontakoztatására.

Feketéné Pethő Judit
Osztálya:  
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: fejlesztőpedagógus
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Földesdi Mária
Osztálya:
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: testnevelő tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Frick Judit
Osztálya: -
A Bárcziban: 2001-től
Végzettség: orosz-olasz-angol szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: az iskola telefonszámain
Bemutatkozás:

Gergely Katalin Gabriella
Osztálya:  
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör:
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Gránic Judit
Osztálya:  
A Bárcziban: 2018
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Gubiczáné Sziklai Edit
Osztálya: -
A Bárcziban:
Végzettség: főiskola
Munkakör: könyvtáros
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Gyetvainé Végh Ágnes
Osztálya:  
A Bárcziban: 2018
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Hadházi Mária
Osztálya:
A Bárcziban: 2001-től
Végzettség: OKI tervező beruházó
Munkakör: iskolatitkár
Elérhetőség: Munkaidőben az iskolában.
Bemutatkozás:

Hajtó Eleonóra
Osztálya:  
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Hámori Róbertné
Osztálya: 3.m
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanító
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Helembai Jánosné
Osztálya:
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör: nyugdíjas
Elérhetőség:
Bemutatkozás:
30 éve vagyok a pedagógus pályán. Alsó tagozatos gyermekeknek tanítom a magyar nyelvet és irodalmat. 1994-ben családpedagógiai tanácsadó, 2003-ban gyermekvédelmi tanácsadó lettem.

Hitérné Erdős Róza
Osztálya:  
A Bárcziban: 2014
Végzettség:
Munkakör: igazgató helyettes
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Homoródi Frigyes
Osztálya: -
A Bárcziban: 2007-től
Végzettség: főiskola
Munkakör: rendszergazda
Elérhetőség: homorodi.frigyes [kukac] barczialtisk.hu
Bemutatkozás:
1996 óta foglalkozom szerverekkel, munkaállomásokkal, hálózatokkal, felhasználókkal és informatikai szolgáltatásokkal. Gyakran az is előfordul, hogy ők foglalkoztatnak engem. Ez így zajlik az iskolában is, ahol 2007 ősze óta vagyok gazdája az számítógépes rendszernek.

Honosi Ágnes
Osztálya:
A Bárcziban:
Végzettség: matematika-testvelés szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Horváth Vince
Osztálya: -
A Bárcziban: 1980
Végzettség: tanító, biológia szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség:
Bemutatkozás:
Pályakezdőként kerültem az iskolánkba, tanítói végzettséggel. 1984-ben elvégeztem az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán a biológia szakot. Pályám során 2 alsótagozatos osztályt vittem 1-4. osztályig és 3 osztályt ballagtattam. Jelenleg rajzot tanítok a felsősöknek. 2008 óta fejlesztő pedagógusként is dolgozom.

Horváthné Láposi Éva
Osztálya: 6.b
A Bárcziban:
Végzettség: tanító, magyar szakos tanár
Munkakör:
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Jávorszky Ágnes
Osztálya: 1.a
A Bárcziban:
Végzettség: tanítóképző főiskola
Munkakör: tanító
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Jusztné Németh Noémi
Osztálya:  
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: utazó gyógypedagógus
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Kanyukné Kornyicki Erika
Osztálya: 8.d
A Bárcziban: 2005-től
Végzettség: biológia-környezetvédelem szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: kornyicki@gmail.com/kornyicki@freemail.hu
Bemutatkozás:
2005 szeptembertől tanítok az iskolában. Végzettségem: biológia-környezetvédelem tanári szak. Szakkört tartok környezetvédelemből, mert szeretném felhívni minél több tanuló figyelmét arra, hogy mennyire fontos a körülöttünk lévő környezet. Részt veszek a Házi feladat szolgálat munkájában is.

Kardos Tamásné
Osztálya: 7.a
A Bárcziban: 1990-től
Végzettség: matematika-fizika-kémia szakos középiskolai tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: Az iskolában előzetes egyeztetés után.
Bemutatkozás:
Középiskolai tanár vagyok, az ELTE TTK-n szereztem mindhárom szakból a diplomát. 2001-ben a Szegedi Tudományegyetemen, mint pedagógiai értékelési szakértő végeztem. A Bárczi a második munkahelyem. Kezdetektől tanítom mindhárom szakot, és eddig három olyan osztály ballagott el, melyeknek osztályfőnöke voltam. Fontosnak tartom a diákokkal a természettudományok megszerettetését, és az érdeklődés felkeltését. 1998-tól az iskola pályaválasztási felelőseként, 2001-2012-ig a felső tagozat igazgatóhelyetteseként dolgoztam.

Kemenes Gábor
Osztálya:  
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: KSZKI
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Kis Éva
Osztálya: 5.a
A Bárcziban: 2002-től
Végzettség: tanító, tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: kissecret@gmail.com
Bemutatkozás:

Kupás Deák Margit
Osztálya:  
A Bárcziban: 2018
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Ladányiné Halász Ilona
Osztálya: 1.b
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

László Ágnes
Osztálya: -
A Bárcziban: 1984-től
Végzettség: tanító
Munkakör: fejlesztő pedagógus
Elérhetőség: 06/30/298-24-64; 2010lagi@gmail.com
Bemutatkozás:
1979 óta tanítok, 1984 óta dolgozom ebben az iskolában, 1994 óta fejlesztőpedagógusként. Ebben a munkakörben a hozzám tartozó évfolyamon képességfejlesztéssel, tantárgyi felzárkóztatással, tehetséggondozással foglalkozom. Tanítói diploma az alapképzettségem. A speciális feladatkör ellátásához további tanulmányokat végeztem, tanfolyamokon, továbbképzéseken vettem részt. 1999-ben tehetségfejlesztő szakértői diplomát szereztem, ez az Európai Tehetséggondozó Társaság által is elismert nemzetközi diploma. 2002-ben pedagógia szakon egyetemi végzettséget szereztem. 2002-ben letettem a pedagógus szakvizsgát tehetségfejlesztés szakirányban. Alapító tagja vagyok a POZITÍV Országos Szakmai Egyesületnek, amely a nehezen kezelhető gyermekek, és szüleik érdekeit képviseli, részt veszek a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájában. Én nem tehetségeseket és lemaradókat látok, hanem gyerekeket, akik több-kevesebb területen kiemelkedők, és ugyancsak több-kevesebb területen lemaradnak társaiktól. Az a dolgom, hogy minél kevesebb lemaradó, és minél több tehetségében bízó tanuló kerüljön ki a kezünk közül.

László Gyöngyvér
Osztálya: 3.b
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanító
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Ligay Csilla
Osztálya: 1.a
A Bárcziban:
Végzettség: tanítóképző főiskola
Munkakör: tanító
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Mendrey László
Osztálya: -
A Bárcziban: 1980-tól
Végzettség: magyar - történelem szakos tanár
Munkakör: nyugdíjas
Elérhetőség: Az iskolai telefonszámon.
Bemutatkozás:
Alapító tagja vagyok az iskolának. Irodalom, nyelvtan, történelem, média szakos pedagógus. Szívesen foglalkozom a hozzám forduló tanulók ügyes-bajos dolgaival.
Érdekelnek az oktatást körülvevő változások, igyekszem tenni azért, hogy az iskola ne kényszer, hanem olyan hely legyen ahol diák, szülő és pedagógus egyaránt jól érzik magukat.
Hobbim a nyári táborozás Mogyoróhegyen, 1985 óta.

Mező Márta
Osztálya: 5.c
A Bárcziban: 2004-től
Végzettség: magyar-történelem szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: 30/316-2286; posys@freemail.hu
Bemutatkozás:

Molerné Péterszegi Edit
Osztálya: 8.a
A Bárcziban: 1998-tól
Végzettség: ELTE-TFK testnevelés-rekreáció, SE test.
Munkakör: tanár
Elérhetőség: az iskolai telefonszámokon
Bemutatkozás:

Molnár Amara
Osztálya: 3.a
A Bárcziban: 1986-tól
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:
Legemlékezetesebb időszakom a Bárcziban, amikor két osztályomat tanítottam NYIK programmal 1-8. osztályig, illetve egy osztályomat 1-6. osztályig és végig osztályfőnökük is lehettem.
Ja, és a Kisiskola felejthetetlen emlék!

Molnárné Simon Judit
Osztálya: 3.m
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Nagy Ivánné
Osztálya: 2.c
A Bárcziban: 1996-tól
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: gabcsinagy@freemail.hu
Bemutatkozás:
1996 óta dolgozom az iskolában, mint tanító. Matematikát, természetismeretet, testnevelést, rajzot és technikát tanítok általában. Mozgáskoordinációs problémákkal küzdő gyerekeket szenzomotoros tréningen fejlesztem.

Nagy-Balóné Mogyorós Vera
Osztálya:  
A Bárcziban: 2014
Végzettség:
Munkakör: pszichológus
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Nahóczky Ilona Georgina
Osztálya: -
A Bárcziban: 2004-től
Végzettség: tanító, gyógypedagógus
Munkakör: fejlesztő pedagógus
Elérhetőség: nahoczky.i@gmail.com
Bemutatkozás:

Négyesi Judit
Osztálya: -
A Bárcziban: 1996-tól
Végzettség: üzemgazdász
Munkakör: gazdasági ügyintéző
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Nehéz-Posony Zsuzsanna
Osztálya: 5.b
A Bárcziban: 2011-től
Végzettség: angol-német szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Németh Veronika
Osztálya: 4.a
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanító
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Ollé Katalin
Osztálya: 6.a
A Bárcziban: 2011-tól
Végzettség: történelem-földrajz-hispanisztika szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség: katinenibarczi@gmail.com, munkaidőben az iskola telefonszámán
Bemutatkozás:
A tanulmányaimat a József Attila Tudományegyetemen végeztem, Szegeden. A Bárcziban földrajzot, természetismeretet és egészségtant tanítok.
Célom, hogy a gyerekek ne csak nézzék, hanem lássák és értsék is szűkebb és tágabb környezetük folyamatait, kölcsönhatásait.

Págyiné Milfai Erzsébet
Osztálya: -
A Bárcziban: 1984-től
Végzettség: óvóvő, tanítónő, technika - életvitel tanár
Munkakör: nyugdíjas
Elérhetőség:
Bemutatkozás:
1976 szeptember 1-én kezdtem pedagógiai pályámat. 1997-ben szereztem meg 3. diplomámat, életvitel tanár szakon. Azóta tanítom az életvitel tantárgyat felső tagozaton. Szeretném a gyerekeket megtanítani arra, hogy az egészség értékes kincs: A helyes életvitel szükséges és hozzátartozik a sikeres, megelégedett élethez. Hogy értékes felnőtté váljanak fontos megismerniük a boldogság, a testi-lelki egészség, belső harmónia, az emberek közötti jó viszony, kapcsolatrendszerek helyes választási lehetőségeit. Sikereim munkám során. A hagyománnyá vált nyári életmód táborok. A sikeres pályázatok (ami közel 1000 000 Ft összeget tett ki). Lehetővé tették, hogy anyagilag hozzásegítsék a szülőket az erdei iskolák és táborok kiadásainak csökkentésére. Tanítványaim a tantárgyi versenyeken jó helyezéseket értek el: 1998-ban: Fővárosi életvitel verseny II. hely 2002-ben: Kerületi életvitel verseny II. hely 2003-ban: Kerületi életvitel verseny III. hely A diákok, akik ezeket az eredményeket elérték: Smidt Orsolya, Nagy Nóra, Bánk Ágnes, Szatai Dóra és Kapás Éva. Büszke vagyok rájuk. Reméljük még sok ilyen diákot taníthatunk!

Pál Dánielné
Osztálya: 6.c
A Bárcziban: 2017
Végzettség:
Munkakör: matematika tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Pogány Gabriella
Osztálya:
A Bárcziban: 1985-től
Végzettség: angol-orosz szakos tanár
Munkakör: nyugdíjas
Elérhetőség:
Bemutatkozás:
Egerben végeztem orosz-angol szakon, és nagyobbik lányom első osztályos kora óta dolgozom az iskolában. Eleinte oroszt, később mindkét nyelvet, most angolt tanítok felső tagozaton. Szinte kezdetek óta osztályfőnöki munkát is végzek. Több évig támogattam a diákönkormányzat munkáját.

Pozsgai Viktor
Osztálya: 7.d
A Bárcziban: 2005-től
Végzettség: angol - testnevelés szakos tanár
Munkakör: tanár
Elérhetőség:
Bemutatkozás:
Angol, nyelvet és testnevelést tanítok az iskolában. Mikor még a pad másik oldalán ültem többnyire a sport, azon belül is az atlétika a labdarúgás és a triatlon foglalkoztatott leginkább. Azóta nagycsaládos apuka lettem, így iskola után sem maradok gyerekek nélkül.
A sport mellett a zene is fontos része az életemnek, ezért, ha gitárral a hátamon jövök iskolába, ne lepődjön meg senki!

Rabbné Renner Ildikó
Osztálya: 1.b
A Bárcziban: 1985-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Rácz Krisztina
Osztálya: 3.a
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör:
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Scheuring Eszter
Osztálya:  
A Bárcziban: 2018
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Sebestyén Hajnalka
Osztálya:  
A Bárcziban: 2018
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Simainé Fenyvesi Judit
Osztálya: 4.a
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör:
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Sisa Péterné
Osztálya: 7.b
A Bárcziban: 2009-től
Végzettség: magyar-orosz szakos tanár, okleveles magyartanár, közoktatási vezető, szaktanácsadó
Munkakör: igazgató
Elérhetőség: Iskolai telefonszámokon: 243-15-09, 453-20-32
Bemutatkozás:
 

Somogyi Írisz
Osztálya:
A Bárcziban: 2002-től
Végzettség: tanító, fejlesztő pedagógus
Munkakör: fejlesztő pedagógus
Elérhetőség: Az iskolában, előzetes egyeztetéssel.
Bemutatkozás:
Felsős tanulóknak fejlesztési foglalkozásokat tartok. Olvasási, írási és matematikai tanulási nehézségekkel küzdők felzárkóztatását, tanítását segítem.

Szabóné Koháry Ildikó
Osztálya:  
A Bárcziban: 2018
Végzettség:
Munkakör: tanár
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Székely Szilvia
Osztálya: 2.m
A Bárcziban:
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Sztrida Elvira
Osztálya: 3.b
A Bárcziban: 1982-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:
1983 óta dolgozom az iskolában, alsó tagozatos gyerekeket tanítok. 1996 –tól vezetek drámajáték szakkört, melynek fő célja, hogy segítse a gyerekek személyiség fejlődését. A kész színdarabokkal iskolai és fővárosi rendezvényeken is fellépünk. 2001–től 2013-ig kerületi napközis munkaközösség-vezetőként is tevékenykedtem. 2006 óta minden évben részt veszek a kerületi Bárczi Bölcs Bagoly műveltségi verseny szervezésében.

Takács Ágota
Osztálya: 4.b
A Bárcziban: 1983-tól
Végzettség: tanítóképző főiskola
Munkakör: tanító
Elérhetőség: takacsagota@gmail.com
Bemutatkozás:

Tánczos Rita
Osztálya: 2.a
A Bárcziban: 2010-től
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Török Margit
Osztálya: 2.c
A Bárcziban: 1996-tól
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség: margit59@gmail.com
Bemutatkozás:
Jelszavam: A gyerek érezze jól magát az iskolában! A munka demokratikus légkörben folyik az osztályunkban. Külső programokkal igyekszem színesíteni a tanítást. Folyamatosan képzem magam, hogy megfeleljek az új elvárásoknak.

Török Renáta
Osztálya:
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör: tanító - GYES
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Várkonyiné Koza Aranka
Osztálya:
A Bárcziban: 1991
Végzettség: orosz történelem tanár
Munkakör: nyugdíjas
Elérhetőség: Iskola telefonszámain
Bemutatkozás:

Végh Gyöngyi
Osztálya:  
A Bárcziban:
Végzettség:
Munkakör:
Elérhetőség:  
Bemutatkozás:
 

Víg Balázsné
Osztálya: 4.m
A Bárcziban: 1980-tól
Végzettség: tanító
Munkakör: tanító
Elérhetőség:
Bemutatkozás:
1990 óta a szorobánt a matematika tanítása során. Párommal, Helembai Annamáriával már négy osztályt tanítottunk végig az alsó tagozaton.

Wolf Lászlóné
Osztálya:
A Bárcziban: 2008-tól
Végzettség: magyar-ének szakos tanár
Munkakör: nyugdíjas
Elérhetőség:
Bemutatkozás:

Wolskyné Farkas Mónika
Osztálya: 2.b
A Bárcziban: 2003-tól
Végzettség: tanító, OSZK szakvizsga
Munkakör: tanító
Elérhetőség: Előzetes egyeztetés után az iskolában; email: wfmona@gmail.com
Bemutatkozás:
A munkám a hivatásom. Szeretek tanítani. Jelenleg alsó tagozaton osztályfőnök vagyok. Magyar irodalmat, nyelvtant, erkölcstant, rajzot és technikát tanítok.
Szeretek játékosan tanítani.
Műveltségi területem a német nyelv.
Az ének, a zene fontos a számomra, melyet a tanításom során is sokszor alkalmazok, a gyermek személyiségfejlesztésében sokat segít, úgy gondolom.