A tankönyvek kiosztására 2015.09.01-jén kerül sor, melyeket a szülő vagy törvényes képviselő, illetve a tanuló veheti át!
Az 1-3. évfolyamon minden gyermek térítésmentesen kapja a tankönyvét. Megkérjük azokat, akik ingyenes tankönyvben részesülnek a felsőbb (4-8. évfolyamon), hogy az ingyenességükről szóló igazolásukat hozzák magukkal, az igazolás hiányában a KELLO kiszámlázza a tankönyveket!
Tankönyvekkel kapcsolatos kérdése esetén Kosovicsné Balog Zsuzsanna tankönyvfelelőst keresheti ügyeleti napokon 9-12 óra között személyesen, illetve telefonon, valamint a balogzs@barczialtisk.hu e-mail címen!