Április 19-én és 20-án szeretettel várjuk a leendő elsőseinket!2012/2013-as tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani.

1.a osztály: általános tantervű osztály, heti 2 órában idegen nyelv oktatás
(Sztrida Elvira– László Gyöngyvér)
1.b osztály: általános tantervű osztály
(Molnár Amara– Fekete Ildikó)
1.d osztály: emelt szintű testnevelés osztály, melybe testi alkalmassághoz kötött a bekerülés (Dobos Éva- Molnárné Simon Judit)
A testi alkalmassági március 23-án 16 órakor volt.

Beiratkozás
április 19. 8:00-19:00
április 20. 8:00-18:00

Kérjük hozza magával a
- személyi igazolványát,
- lakcímkártyáját
és a gyermek
- születési anyakönyvi kivonatát,
-TAJ kártyáját, valamint az
-óvoda és a
-Nevelési Tanácsadó szakvéleményét (ha van)!