2012. szeptember 2-án hivatalosan is megkezdődött a 2012/2013-as tanév az első osztályosoknak rendezett ünnepélyes tanévnyitóval. Az idei évben is sokan kezdik meg iskolai tanulmányaikat a Bárcziban számukra az alsós évek végzősei a 4. osztályosok készültek műsorral.

Az ünnepély Muhari László Tamás igazgató beszédével kezdődött, amiben említést tett a köznevelési törvény változásairól. Kiemelte a mindennapi testnevelést, amit az első és 5 osztályosok számára vezetnek be elsőként. Bemutatta az új iskolavezetést: Demény Gabriellát az alsós igazgatóhelyettest, Sisa Péterné felsős igazgatóhelyettest. Beszéd végén a tanévet hivatalos megnyitotta.

A negyedikesek előadásán a diákok a nézők mögül önfeledten érkeztek a nyári szünetből a színpadra, ahol a díszlet egy osztályterem hangulatát hozta el. A jelenet egy iskolai szünetet mutatott be, ahol a diákok az előző tanév, valamint a nyári szünet emlékeit idézték fel. Ilyen emlékek formájában jelentek meg a produkciók. Katz Ági néni tanítványai zongorán játszottak, Jahutka Szilvi néni a furulya játékot vezényelte, és Holevász Kati néni diákjai a botos táncukat mutatták be.

A műsor végén a Bárczi-s hagyományoknak megfelelően az elsősöket egy Bárczi-s egyen sál megkötésével jelképesen is befogadták az iskola közösségébe, majd a gyermekek és szüleik a tanító nők vezetésével elvonultak osztálytermeikbe.

  A torna terem berendezve, már csak az elsősökre várunk.
  Már az elsősök is megérkeztek, kezdődjön a műsor!
  Igazgató úr bemutatta az új vezetőséget.
  Közösen meghallgattuk a Himnuszt.
  A 4.-esek egy iskolai szünetet játszottak el a színpadon berendezett tanteremben.
  A diákok felidézték a tavalyi tanévet, a Bárczi Gálát, és a nyári szünetet is.
  Jahutka Szilvi néni vezetésével a diákok egy furulya produkciót adtak elő.
  Holevász Kati néni diákjai a botos néptáncot mutatták be.
  Katz Ági néni diákjai zongorán kápráztattak el bennünket.
  A műsor után az elsősők megkapták kék sáljaikat evvel ők is hivatalos Bárczissá váltak.