Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2014. április 28. (hétfő) 8:00-tól 18:00 óráig
2014. április 29. (kedd) 8:00-tól 18:00 óráig
2014. április 30. (szerda) 8:00-tól 18:00 óráig.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- születési anyakönyvi kivonat,
- TAJ kártya
- szülő, gondviselő (a beírató) személyazonosságát igazoló okirat, lakcímkártya
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.