Általános információk

Iskola: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola
képviseli: Sisa Péterné intézményvezető
Címe: 1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
Telefonszám: 243-1509, 243-1169
Fax: 453-2039
E-mail: iskola@barczialtisk.hu
Honlap: www.barczialtisk.hu
Oktatási azonosító: 034827
Adószám: 15835107-2-41

Az iskola fenntartója: Észak-Budapesti Tankerületi Központ
1033 Budapest Fő tér 1.
képviseli: Tamás Ilona Zsuzsanna tankerületi igazgató

Igazgató:: Sisa Péterné
Fogadó órája: hétfő 14:00 -16:30
(előzetes telefonos egyeztetés után)


Igazgató helyettes: Hitérné Erdős Róza (felső tagozat)
Demény Gabriella (alsó tagozat)
Fogadó órája: szerda 15:00 -16:30
(előzetes telefonos egyeztetés után)


Címer
Pénzügyi iroda: Biró Istvánné intézményi koordinátor
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 7:40-11:40
kedd, csütörtök: 14:00-16:00
(étkezéssel kapcsolatos ügyek)


Iskolatitkár: Torday Andrea
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök:7:40-15:00
Pénteken: 7:40-13:00

(Itt lehet a diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyeket is intézni.)

Iskolaorvos: Dr. Kósa Éva
Rendelés: kedd 9:00-12:00

Vezetoség

Védőnő:
Dücső Dorottya
Elérhető: kedd, péntek 9:00-13:30
(előzetes telefonos egyeztetés után: 70/6852135)

Gyermekvédelmi felelős:
Szőlősi Mihályné (Tóth Andrea)
Elérhető: hétfő 8:00-11:00, 16:30-17:30; szerda: 16:00-17:00
Telefon: 243-1509
E-mail: gyermekvedelem@barczialtisk.hu

Büfé: Petykó Mária
Nyitva: naponta 7:00-14:00Munkarend


 1. A reggeli ügyelet 6:30-tól 7:45-ig tart. Az ügyeletre érkező tanulók csak pedagógus vezetésével mehetnek a termekbe.
 2. A felső tagozatos tanulók 7:30-kor jöhetnek be az épületbe.
 3. A tanítás 8:00 órakor kezdődik. A tanítás megkezdése után érkezők nevét a kapuügyeletes diákok feljegyzik. A késések ideje összeadódik, 45 perc késés 1 igazolatlan órának minősül, amiről az iskola (hivatalosan) értesíti a szülőket.
 4. A szülők az iskola kapujáig kísérhetik be gyermeküket. A pedagógusokkal egyeztetett időpontban beszéljék meg kérdéseiket, javaslataikat tanítási időn túl.
 5. Az alsó tagozaton a napközi 16:30-ig tart. 15:00-16:00 óra között védett tanulási idő van. Kérjük, ne zavarják gyermekük felkészülését ez idő alatt. Az esti ügyelet 17:30-ig tart.
 6. Tanítási idő és a hozzá kapcsolódó napközis foglalkozás alatt a diákok csak felnőtt kíséretével vagy előzetes írásos engedéllyel hagyhatják el az iskolát.
 7. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásra orvos, sportegyesület, szülő (tanévenként három napig terjedő időre, indoklással), ezen túl az iskolavezetőség adhat engedélyt előzetes kérésre.
 8. Nagy értékű személyes tárgyi eszközökért az iskola felelősséget nem tud vállalni (mobiltelefon, ékszer, discman, stb.).

Ajánlott olvasmányok

3. évfolyam: Tersánszky Józsi Jenő:
       Misi Mókus kalandjai

könyvtár
4. évfolyam: Nógrádi Gábor:
       Gyerekrablás a Palánk utcában
5. évfolyam: Molnár Ferenc:
       A Pál utcai fiúk - kötelező;
Mark Twain:
       Tom Sawyer kalandjai – ajánlott
6. évfolyam: Gárdonyi Géza: Egri csillagok - kötelező
Móra Ferenc: Rab ember fiai - ajánlott
7. évfolyam: 1. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai   vagy Az aranyember - kötelező; 
2. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője - kötelező; 
Heltai Jenő: A néma levente - ajánlott
8. évfolyam: 1. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig vagy Árvácska - kötelező; 
2. Tamási Áron: Ábel a rengetegben - kötelező; 
Shakespeare egy szabadon választott drámája - ajánlott


Testnevelés órára

Felszerelés
 • tornacipő (ha van rá lehetőség külön benti és kinti),
 • fehér zokni,
 • fekete tornanadrág,
 • bárczis póló, fehér póló,
 • hosszúhaj esetén hajgumi,
 • (késő ősztől kora tavaszig) melegítő,
 • tornazsák.
Úszás: 4-5. osztály
 • lányoknak egyrészes úszódressz, fiúknak úszónadrág (nem szörfnadrág),
 • papucs,
 • úszósapka,
 • úszószemüveg,
 • törülköző, hosszú hajúaknál még egy kis törülköző,
 • hajszárító.


Gyermekvédelem


Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ

A Gyermekjóléti Központ által nyújtott ellátás célja a gyermek családjában történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése az együttműködésen alapuló hatósági munkát megelőző tevékenység által.

A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai

Kórházi Szociális munka,
melynek célja a szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermeke helyzetének megnyugtató rendezése

Kapcsolattartási ügyelet,
amely a gyermek és a látogató szülő számára találkozásukra alkalmas helyet,valamint igény szerint konfliktuskezelést biztosít.

Utcai, lakótelepi szociális munka,
melynek célja a szabadidejét az utcán töltő gyerekek felkutatása és számukra hasznos programok szervezése

Készenléti ügyelet,
amely a krízishelyzetbe került családok számára egy állandóan hívható telefonszám segítségével 24 órában szakszerű segítséget nyújt.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?
A szolgáltatás térítésmentes.

Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ
Székhely:
1035 Bp. Váradi u 9-11.
Tel: 250-1964
Intézményvezető:
Bleszkánné Kis Ildikó
Szakmai vezető:
Barta Katalin
E - mail: cstan.info@kszki.obuda.hu

Telephely:
1035 Bp. Kelta u 5.
Tel: 250-37-66
Intézményvezető
Bleszkánné Kis Ildikó
Családgondozók szakmai vezetője:
Bálint Odett


Esetmenedzserek szakmai vezetője: Fatérné Rothard Mária A szolgáltatások és tanácsadások ingyenesek,de a szolgáltatások igénybevételéhez időpont egyeztetés szükséges.

Szolgáltatások:

 
 • adósságkezelésiszolgáltatás
 • kapcsolattartás a rendszeres szociális segélyezettekkel
 • jelzőrendszer működtetése
 • szociális információ nyújtása
 • álláskereső klub működtetése
 • munka és pályaválasztási tanácsadás
 • korrepetálás, képességfejlesztés
 • megelőző (prevenciós) jelzőrendszer működtetése
 • ifjúsági klubfoglalkozások - RING
 • szabadidős programok szervezése
 • kapcsolattartási ügyelet
 • készenléti ügyelet


Tanácsadások

Jogi tanácsadás
Pszichológus felnőtteknek - gyermekeknek
Pszichiáter/orvos
Mediáció
Családterápia

Az intézményben Szociális Információs Szolgáltatás működik, telefonon, vagy e-mailen is tudunk válaszolni a kérdéseikre.

RING KLUB

7-18 éves fiatalok klubfoglalkozása, emellett szerveznek kirándulásokat és egyéb programokat is.
Szeretettel várjuk a szülőket is.
A RING KLUB programajai átalakulóban vannak. Érdeklődni lehet: Dobai Edit 06-20-802-0842 Tőkési Dorottya 06-20-502-9252
Családok Átmeneti Otthona / CSÁO /

Elhelyezést és segítséget nyújt az átmenetileg otthontalanná vált családok számára.
Segítséget nyújt válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós anyának és gyermekének.
Együttműködve más intézményekkel és szakemberekkel közreműködik az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.
jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt.

Gyermekek Átmeneti Otthona / GYÁO /

Ha váratlan életesemény, krízis miatt a gyermek vagy gyermekek ellátása átmenetileg megoldatlanná válik, az otthon biztonságot nyújt a számukra.
A szülői felügyeleti jog megtartása mellett, ott tartózkodása alatt, a gyermek teljes körű ellátásban részesül.
A törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó alapfeladatot látnak el a közoktatási intézmények is.

A körültekintőbb tájékoztatás érdekében a figyelmükbe ajánlanám

http://obuda.hu
internetes oldalon található közérdekű információkat, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi törvényekkel támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatást.

IGAZOLATLAN HIÁNYZÁSOK

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy fokozottan kísérjék figyelemmel a tanulók hiányzásait, amit időben igazolni szíveskedjenek. Az igazolatlan hiányzások megléténél az iskoláknak törvény által meghatározott jelentési kötelezettsége van. Az alábbi táblázatban összefoglalva megtalálják a jelentési kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatót.

Tájékoztató tábla
Igazolatlan óra
Ahova a jelzés érkezik Következmény
1 óra
Szülő
-
10 óra
-    Szülő
-    Gyermekjóléti Szolgálat
-    A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatba lép a családdal
-    Gondozásba vétel (önkéntes együttműködés)
30 óra
-    Szülő
-    Gyermekjóléti Szolgálat
-    Kormányhivatal Hatósági Osztály
-    Szülő megbírságolása
50 óra
-    Szülő
-    Gyermekjóléti Szolgálat
-    Kormányhivatal Gyámhivatala
-    A gyermek védelembe vétele (kötelező együttműködés) a Gyermekjóléti Szolgálattal
-    Iskoláztatási támogatás szüneteltetése