Magyar Iskolák a globális felmelegedés ellen

Magyar Iskolák a globális felmelegedés ellen

Két óbudai iskola, a Bárczi Géza Általános Iskola, és a Veres Péter Gimnázium képviselte Magyarországot BarcelonábanAz oktatás szerepe a globális felmelegedés elleni küzdelembencímű nemzetközi konferencián

Mi a szerepe az oktatásnak a globális klímaváltozás elleni küzdelemben? Milyen eszközei lehetnek az iskoláknak, arra, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire? Melyek a legújabb környezetvédelmi oktatáshoz kapcsolódó tananyagok és módszerek, amelyek még hatékonyabbá tehetik a klímavédelemre nevelést az iskolákban?

2010.október 1-jén indult útjára, az Európai Unió Lifelong Learning Programja által támogatott „Változzunk a Klímával!” elnevezésű környezeti és klímavédelmi oktatási hálózat, melyhez hat európai uniós ország (Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Románia) iskolái csatlakoztak. A hálózat elsődleges célja, hogy elősegítse a hálózat iskoláiban a környezet-, és klímavédelmi oktatást és növelje ennek hatékonyságát.2011.október 25-26 között Spanyolországban, Barcelonában tartotta a „Változzunk a Klímával” Hálózat második, éves konferenciáját, melynek témája az oktatás szerepe volt a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentésében.

A Közép és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi központ (REC) Magyar Irodája (mint a Hálózat magyarországi koordinátora) meghívásából két magyar iskola oktatója vehetett részt a barcelonai konferencián, ahol 7 országból, országonként két iskolából összesen 14 tanár tartott előadást arról, hogy milyen környezet és klímavédelmi oktatási tevékenységeket végez. Magyarországról két óbudai iskola mint a Hálózathoz elsőként csatlakozó iskola, a Bárczi Géza Általános iskola részéről Juhász Margit, angol szakos tanárnő és a Veres Péter Gimnázium részéről pedig Győri Nikolett mutatta be az intézményükben folyó környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási programokat.

1.Kép:A Bárczi Géza diákjai a „Takarítsuk ki Óbudát!” akció közben

Fotót készítette :Varga Boglárka 6.b. oszt. tanuló

A két hazai iskola oktatóinak előadásából kiderült, hogy mindkét intézményben kiemelten fontosnak tartják a fiatalok környezetvédelmi nevelését.

A Bárczi Géza Általános Iskola alsó és felső tagozatos diákjai egy tanév során, több ízben is találkozhatnak a globális felmelegedés problematikájával. Környezetvédelmi szakkörön és egyéb speciális foglalkozásokon valamint az iskola által szervezett tanulmányutakon is (erdei iskola). A Bárczi Géza Általános Iskola különösen büszke a környezet és klímavédelmi akcióira és a versenyeire, melyeknek vagy kezdeményezője, vagy aktív résztvevője. Idén a diákok lelkesen csatlakoztak a „Takarítsuk ki Óbudát!” mozgalomhoz. Az iskola indult és nyert a „Fogadj Örökbe egy kis zöld területet!” címmel meghirdetett pályázaton. A pályázat nyerteseként az iskola kapott virágokat és facsemetéket, amelyeket a gyerekek a tanárokkal és szülőkkel együtt elültettek az iskola előtti zöldterületen, ígéretet téve arra, hogy a továbbiakban gondját is fogják viselni a növényeknek. A Bárczi Géza Általános iskola diákjai aktív résztvevői a III. kerületi önkormányzat által meghirdetett Ökohétnek is. Minden tanévben az iskolában van egy ún. projekt hét is. A hét folyamán kizökken az iskola egy kicsit a hagyományos keretek közül. Az ismeretek szerzésének egy önállóbb változata kerül előtérbe. A gyerekek kapnak egy listát a választható , feldolgozásra váró témákból, melyek között zömmel a környezetükkel, annak védelmével kapcsolatosak vannak. Ezeket csoportokban kidolgozzák és felkészülnek a hetet záró prezentációra.

2.Kép: A Veres Péter Gimnázium diákjai a frissen készült komposztálóedénnyel

A Veres Péter Gimnázium, már négy éve tagja a magyar Ökoiskola Hálózatnak, mely címet az Oktatási Minisztérium ítéli oda minden évben az erre a címre jogosult intézményeknek. Az Ökoiskola Hálózat tagjaként különös hangsúlyt fektetnek a diákok környezet és klímavédelmi oktatására. Ennek részeként az iskola kiemelt célja, hogy növelje a diákjaiban tudatosságot és a felelősséget a saját környezetükért. Minden osztály saját maga felel például az osztályterme tisztaságáért, s minden héten más-más felelőse van az iskola közvetlen környezetének tisztán tartásáért. Az iskola kapacitálja tanulóit, hogy ha tehetik, járjanak gyalog, tömegközlekedéssel, vagy biciklivel. Néhány éve biciklitárolót alakítottak ki az iskola előtt ezzel is elősegítve a környezetbarát életformára nevelést. Ugyancsak ezt segítik elő az iskolában elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetek is. A fiatalok a komposztálás menetét is elsajátíthatják, hiszen a biológia óra keretén belül figyelemmel kísérik a szerves hulladékok megfelelő elhelyezését.

A környezet és klímavédelmi nevelésben, oktatásban eddig elért eredményeikhez gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk a Változzunk a Klímával Hálózatban való munkájukhoz!Schuchmann Júlia

REC Magyar Iroda