Untitled Document

Rólunk írtákÓbudai Újság 2010/20 szám
Köznevelés 66. évfolyam 31. szám

Pályázattal a hatékonyabb oktatásért
A tehetséggondozás új formái a Bárcziban

Az új tanév jelentõs változásokat hozott a békásmegyeri lakótelepen mûködõ Bárczi Géza Általános Iskolában. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv közelmúltban kiírt Támop-pályázatán "Tehetséggondozás Békásmegyeren" címmel jelentős támogatást nyert programjuk. Az intézmény eddig is fontos és hangsúlyos elemnek tekintette pedagógiai munkájában a tehetségek felismerését, ki- emelt gondozását, ezt szolgálják speciális tantervű osztályaik. Most új lendületet vett ez a tevékenység.

Az iskola pedagógusai abból indultak ki, hogy tanulóik között nagyon sok tehetséges gyerek van, de a hagyományos iskolai foglalkozásokon sokukról ez nem derül ki. A tehetséget tehát keresni kell, majd ha rátaláltak, fejleszteni annak érdekében, hogy a tehetség valóban kibontakozzon. A projekt célja a tehetséges és a lemaradó tanulókkal való integrált foglalkozás, a pedagógusok szakmai, módszertani felkészítése, megvalósításának újítása, mely hozzájárul az oktatás minőségének és hatékonyságának javításához. Munkacsoportok A pályázat sikeres megvalósítása érdekében három munkacsoportot alakítottak az iskolában. A szülőkből álló csoport például közös iskolai programokat szervez a családokkal. A fejlesztési munkacsoport mérési rendszert dolgoz ki alsó és felső tagozaton, mely a tehetségek eddiginél hatékonyabb felkutatását, azonosítását teszi lehetővé. Kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozásokat szerveznek matematika, történelem, magyar, ének, angol, informatika, természettudományok, képzőművészet, újságírás területeken. A kapcsolati csoport biztosítja többek közt a projekt nyilvánosságát. Folyamatosan tájékoztatják az iskola környezetét a projektről, a szervezett eseményekről. Az iskola honlapján önálló felületet gondoznak. Együttműködés A projekt megvalósítására ez az egy tanév áll rendelkezésükre. Az iskola nevelőközössége azt reméli, hogy a kidolgozott és bevezetett program a továbbiakban beépül a napi gyakorlatba, és így a Bárczi iskola jobb, eredményesebb működését tartósan segíti. Együttműködési lehetőséget keresnek, és várják az érdeklődő pedagógusokat, civil szervezeteket, diákokat, szülőket, mindenkit, aki fontosnak érzi a tehetséggondozást, hogy segítse, támogassa, továbbvigye munkájukat.Óbudai Újság 2010/19 szám

Lecsófesztivál

Lecsófesztivált rendeztek a Bárczi Géza Általános Iskola udvarán a diákoknak és szüleiknek szeptember 25-én délelőtt. A bográcsban fõtt finom falatok elkészültéig élőzenével, sportprogramokkal, kézműves foglalkozással szórakoztatták a vendégeket


 

Óbuda Újság   2010. december 15.
Római Parti Hírek 2010. XVIII. Évf. 10. számÓbuda Újság    XVII. évfolyam 5. szám  2011. március 16.

Óbuda Újság    XVII. évfolyam 4. szám  2011. február 24.


Helyi Téma 2011. március 10.

A tanári munka hatékonyságán is dolgoznak a Bárcziban, legújabb kezdeményezésük egy kötetlen szülői beszélgetőkör volt. Első „Úgy érzem, elegem van, avagy kamaszodik ez a gyerek?
címen futó együttgondolkodásuk sokak elevenébe vágott, a lázadásokról, teljesítményszorongásokról, az ebből következő szülői megpróbáltatásokról szólt. A szülők kérik a folytatást.
Az iskolai és a családi nevelés kapcsolatának erősítése, a szülők pedagógiai és pszichológiai ismereteinek bővítése került az iskola zászlajára egy pályázat jóvoltából. A száraz tudományos előadások helyett beszélgetésre hívta a szülőket Horváthné Láposi Éva tanár, a meghívott szakember Vass-Bögi Éva iskolapszichológus volt. Az eseményről és annak hangulatáról két szülő, Kúti Erzsébet és Zsolt mesélt. – A kezdeti megilletődöttség, a lényegre törő bevezetők és az első szülői hozzászólás után elszállt. A téma terjedelmes voltát jelezte, hogy a pszichológus által pusztán címszavakkal pontokba szedett anyag is sok-sok oldalt tett ki. Az, hogy ezt az anyagot csak részben tudta nekünk felvázolni, az nem elsősorban a terjedelem miatt volt, hanem azért, mert a szülők egy része aktívan részt vett a beszélgetésben. Ez is kellemes meglepetés volt, mert ugyan sokszor személyes esetekről volt szó, de nem vált parttalanná, és megmaradt azon a szinten, ahol az általános tanulságok is megjelentek – mesélte a házaspár.
A beszélgetésen felmerült, hogy az iskola és szülők közti kapcsolat távolságának csökkentésére ki kellene találni valamilyen módszert, hiszen mindkét félnek nagy szüksége lenne a másik oldal nyújtotta nagyobb támogatásra. A megoldásig ez alkalommal nem jutottak el, de ötletként elhangzott, az iskola összeállíthatna néhány fontos, neuralgikus témában rövid ismertetőket, akár némi ajánlott irodalommal is. Ezt nyomtatottan, de akár elektronikus formában is lehetne terjeszteni. Szülői webes fórumot is nyitnának, ahová az érdeklődők feliratkoznak, s szakember által moderált beszélgetést folytathatnának. A fórumon különböző témákat lehetne nyitni és kitárgyalni. A szülők azonban úgy vélik, az élő beszélgetés a legvonzóbb, mert az személyes. – Várjuk a következő alkalmat, összességében hasznosnak találtuk a beszélgetést, és ezt láttuk másokon is, kitartóak voltunk még a második óra vége felé közeledve is. Úgy is mondhatnám, alig akartuk abbahagyni! Farkasné Horváth Mira örül az érdeklődésnek. – Terveink szerint több lehetőség is lesz erre – reagált az igazgatónő. Azóta „Az internet használata és veszélyei” címmel már egy újabb beszélgetésen is túl vannak, az előzőhöz hasonló sikerrel és érdeklődéssel.

Római Parti Hírek 2011. XIX. évf. 1. sz..

BÁRCZI – Egészségfejlesztés a Bárczi Géza Általános Iskolában
A Bárczi Géza Általános Iskola 2010. december 1-től az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 6.1.2. pályázatán „EgészségVár” Egészségfejlesztés a Bárczi Géza Általános Iskolában címmel a második nyertes EU-s pályázatának a megvalósítását kezdte el.
Az iskola alapvető célkitűzéseinek egyike, hogy felkészítse, jó szóval nevelje, oktassa tanulóit az őket érhető veszélyek elkerülésére, az egészséges életmód kialakítására és fenntartására a drogmentes életvitelhez szükséges képességek megszervezésére; hogy pozitívan formálódjék értékrendjük, viselkedési normáik, érzelmeik és megküzdési stratégiáik adekvát módon kerülhessenek kifejezésre. Olyan programokat kívántak a tanévek során életre hívni, melynek célkitűzései az iskola egészségnevelési programjában, drogstratégiájában is megfogalmazásra kerültek.
Fontos a pedagógusok számára, hogy a tanulók helyes önismerettel, reális önértékeléssel, énképpel rendelkezzenek, felismerjék az őket érő veszélyeket és veszélyhelyzeteket, legyenek képesek helyesen dönteni, fel tudják mérni cselekedeteik következményeit, hatékonyan növeljék és erősítsék konfliktustűrő képességeiket, hogy boldogan, sikeresen élhessék minden -napjaikat. A pedagógus kollegák elkötelezettsége nyújt biztosítékot a további évekre az egészségtudatos magatar tásminták kialakítására, építésére és a szociális kompetenciák fejlesztésére.
Az egészségfejlesztési-, drogmegelőzési munka hatékonysága elválaszthatatlan a szülők szerepvállalásától. Éppen ezért a szülőket rendszeresen bevonják programjaikba. Az őket szolgáló tanácsadások, az egészséget veszélyeztető magatartások megelőzéséről, felismeréséről, a segítő intézményeikről szóló tájékoztatások továbbra is szerves részét képezik feladataiknak.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2004-ben fogadta el Óbuda-Békásmegyer lakosai egészségi állapotának javításáért és egészségügyi ellátásának fejlesztéséért 2004-2010 „Óbudaiak Egészségéért közösen” címmel a kerület Egészségügyi Koncepcióját.
A Koncepció által kitűzött alábbi célokhoz kapcsolódik a pályázat: A felnőtt lakosság körében nőjön az egészséggel, egészségmegőrzéssel, betegségekkel kapcsolatos ismeret, növekedjen az egészségtudatos magatartás, és erősödjön a káros szenvedélyekkel (dohányzás, szeszesital, drog) kapcsolatos lakossági elutasító szemlélet és magatartás.
A pályázat sikeres megvalósítása során tervezett programok:
Tanulók, családok célcsoportnak:
– Kihívás Napja, – Egészségnap, – Bárczi Duatlon Klub,– Sportnap, – Anti-Drog Klub, – Fitnesz Klub
– Szakmai tájékoztató kiadvány, szórólap szerkesztése drogprevencióról, (felsős tanulók szüleinek)
Pedagógusoknak, alkalmazottaknak:
– Gerinctorna, – Egészség Klub, – Esetmegbeszélő csoport
A projektet 2011. szeptember 30-ig kell megvalósítani.
Az iskola nevelőközössége azt reméli, hogy a korábbi pedagógiai törekvéseikhez hűen folyamatosan érvényre jut mind egyéni, mind csoportos, illetve intézményi szinten az egészségmegőrző, egészségfejlesztő és drogmegelőző munka.
***
Családi nap a Bárcziban
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0031 „Tehetséggondozás Békásmegyeren”című nyertes pályázat keretében a Bárczi Géza Általános Iskola február 5-én 9-12 óráig Családi Napot szervezett. A gazdag programok kicsiknek nagyoknak egyaránt nagyon kellemes időtöltést biztosítottak.
A választék meglehetősen széles volt. A napot vidám családi sportvetélkedővel nyitották, amiben alsósok, felsősök, szülők is aktívan részt vettek. Az egyórás sportversenyt a nézők és a résztvevők egyaránt élvezték.
Aki mozgásra vágyott, de nem akart részt venni a családi sportvetélkedőn, asztaliteniszezett családtagjaival, ismerőseivel vagy táncolni tanult.
A dalos kedvűek megalakították a szülői énekkart, és rögtön belekezdtek első próbájukba.
A szellemi kihívást szeretők is találtak kedvükre való elfoglaltságot: sakk, sudoku, ország-város és különféle társasjátékok.
A kézműves tevékenységek is változatosak, sokszínűek voltak:
farsangi álarc, bábkészítés, gyöngyből fűzött karkötő és virág, terménykép, szélforgó, pólóbatikolás, barkácsolás, decoupage.
Pihenésképpen lengyel fotókiállítást, Lego-robot bemutatót lehetett megtekinteni vagy Carlos és tanítványai gitár bemutatóját meghallgatni.
A szervezett állatsimogató elsősorban a gyerekek körében volt népszerű, míg a III. kerületi Rendőrkapitányság előadása „Az internet használatának veszélyei” címmel az idősebb korosztályt is
lekötötte.
A Beholder Kiadó bemutatta a „Hatalom Kártyái” képességfejlesztő játékát, mely a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendett.
A napot a népszerű tombolával zárták, ahol értékes ajándékok is gazdára találta.
A megéhező vendégeket a diákok által szervezett és működtetett büfé várta.
Jó hangulatú, élményekben gazdag délelőttöt töltöttek el együtt szülők, gyerekek és tanárok is.
***
Szülői beszélgetőkör a Bárcziban
Ebben a tanévben több olyan új programot is szervezünk a Bárczi Géza Általános Iskolában, ami a pedagógiai munka hatékonyságát hivatott erősíteni.
A lehetőséget erre a TÁMOP 3.4.3 pályázat biztosította. Legújabb kezdeményezésünk célja az iskolai és a családi nevelés kapcsolatának erősítése, a szülők pedagógiai és pszichológiai ismereteinek bővítése. Természetesen nem száraz tudományos előadásokra gondoltunk, hanem inkább kötetlen beszélgetésre, együttgondolkodásra. Az esemény elnevezése is erre utal: „Szülői beszélgetőkör”.
Az első beszélgetést „Úgy érzem, elegem van, avagy kamaszodik ez a gyerek?” címmel rendeztük.
A beszélgetés a kamaszságokról: lázadásokról, teljesítményszorongásokról, az ebből következő szülői megpróbáltatásokról szólt. A beszélgetést Horváthné Láposi Éva tanár vezette, a meghívott szakember pedig Vass-Bögi Éva iskolapszichológus volt.
Az alábbiakban az egyik résztvevő házaspár beszámolóját olvashatjuk:
„Kíváncsian, de kis tartózkodással vártuk az iskola szervezte beszélgetést. Előbbi könnyen érthető: ki ne akarna többet megtudni gyermekéről, különösen egy olyan kritikus időszakban, mint amit a kamaszkor jelent! Az utóbbi talán kevésbé érthető. Annak szólt, hogy vajon mennyire lehet értelmesen és hasznosan szólni erről a „végtelen történetről” egy ilyen beszélgetésen.
Mint kiderült, nagyon is!
A két tanár és pszichológus, valódi Éva mellett, jó néhány szülői Éva és két árva Ádám jelent meg. A kezdeti megilletődöttség a lényegretörő bevezetők után és az első szülői hozzászólással hamar elszállt. A téma terjedelmes voltát jelezte, hogy a pszichológus által pusztán címszavakkal pontokba szedett anyag is sok-sok oldalt tett ki. Az, hogy ezt az anyagot csak részben tudta nekünk felvázolni, az nem elsősorban a terjedelem miatt volt, hanem azért, mert a szülők egy része aktívan részt vett a beszélgetésben. Ez is kellemes meglepetés volt, mert ugyan sokszor személyes esetekről volt szó, de nem vált parttalanná és megmaradt azon a szinten, ahol az általános tanulságok is megjelentek. Nekem tetszett, hogy a tervezett gondolati fonal mellett bőven lett szánva idő az éppen tárgyalt pontok körüljárására. Igaz, így szükségszerűen nem találhattuk meg Ariadné fonalának a végét, de azért talán nem vesztünk el a téma labirintusában :-)
Felmerült javaslatként, hogy az iskola és szülők közti kapcsolat távolságának csökkentésére ki kellene találni valamilyen módszert. Mindkét félnek nagy szüksége lenne a másik oldal nyújtotta nagyobb támogatásra. E nélkül a gyermeknevelés kevésbé hatékony. Arra, hogy ez a “közeledés” milyen megoldásokat jelenthet a gyakorlatban, már nem jutott idő, de ha felvázoljuk a célt, és megkérdezzük a szülőket, és az iskola maga is kezdeményez javaslatokat, biztosan születnek jó ötletek. Nem kell sok, csak néhány jó. Pl. az iskola összeállíthatna néhány fontos (pl. neuralgikus) témában rövid ismertetőket, akár némi ajánlott irodalommal is. Ezt nyomtatottan, de akár elektronikus (email) formában is lehetne terjeszteni. Lehetne szülői webes fórumot nyitni, ahová az érdeklődők feliratkozhatnának, s valamilyen formában szakember által moderált beszélgetést folytathatnának. A fórumon különböző témákat lehetne nyitni és kitárgyalni. Persze, talán az élő beszélgetés a legvonzóbb, mert az személyes. Úgyhogy várjuk a következő alkalmat, amiről remélhetőleg kicsit hamarabb szerzünk tudomást, így könnyebb lesz a családi időbeosztással egyeztetni! Mi összességében hasznosnak találtuk a beszélgetést és ezt láttuk másokon is, kitartóak voltunk még a második óra vége felé közeledve is. Úgy is mondhatnám, alig akartuk abbahagyni! Köszönjük a lehetőséget, szeretnénk még élni vele! Kúti Erzsi & Zsolt”
Terveink szerint több lehetőség is lesz erre. A következő beszégetőkör „Az Internet használata és veszélyei” címmel azóta már lezajlott, az előzőhöz hasonló sikerrel és érdeklődéssel.
R.P.

Köznevelés


Óbuda Újság    XVII. évfolyam 12. szám  2011. június 22.