Továbbtanulás


           Nagy kérdés, hogy tanulóink milyen szakmát válasszanak, melyik szakirány felel meg leginkább érdeklődésüknek, képességüknek és nem utolsó sorban tanulmányi eredményeiknek. Fontos az is, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy-egy szakma gyakorlása során, milyen készségekre, képességekre van szükség ahhoz, hogy a választott szakirányt sikeresen tudják művelni, és ezáltal a jövőbeni tevékenységeikben örömet találjanak és eredményesek legyenek.
Ballagás
Ballagás
Ballagás
Ballagás
     Mindezeket figyelembe véve különös gondot fordítunk a beiskolázásra.      Az előkészítő munka már a nyolcadik év elején megkezdődik: felhívjuk a figyelmet az előkészítők indulására, a középiskolában tartott szülői tájékoztatókra, lehetőséget biztosítunk a nyílt napok látogatására. Az osztályok látogatást tesznek a FIT-ben, ahol konkrét ötleteket is kapnak. Azok, akiknek még nincs kialakult elképzelésük, a Pályaválasztási Tanácsadó segítségét is igénybe vehetik. Közös pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahol az iskolaválasztás, a jelentkezés technikai részleteiről kapnak a szülők tájékoztatást, valamint az aktuálisan felmerülő kérdések, problémák megbeszélésére is sor kerül.

Minden évben október második felében pályaválasztási szülői értekezletet tart iskolánk pályaválasztási felelőse Kardos Tamásné. Itt részletes útbaigazítást kaphatnak a felvételi eljárásról és a teendőkről.
Amit ismertté válnak, honlpunkon is elérhetővé tesszük a mindenkori aktuális tennivalókat, határidőket.

Részletesen olvashatják a 2016/17-es tanévre vonatkozó iskolai tájéloztatónkat ide kattintva.