Szakkörök

Aerobic     A szakkör alsós és felsős gyerekeknek szól. Az aerobic gyakorlatok edzik a szívet és a tüdőt, így a keringési és légzőrendszer gyorsabban, hatékonyabban látja el a szervezetet oxigénben dús vérrel. Az így szerzett állóképesség intenzívebb munkavégzést tesz lehetővé a mindennapos tanulásban, munkában, s a terhelés illetve a betegségek utáni helyreállítást is lerövidíti. Céljai: Fizikai kondíció, elsősorban az aerob állóképesség fenntartása és fejlesztése, ideg és izomrendszer fejlesztése, nyújtása. A mozgáskoordináció, ritmusérzék, egyensúlyérzék tudatos kialakítása. Koncentráció, előadói készség, mozgás iránti szeretet, stílusérzék, és nem utolsó sorban a kitartó munkavégzés igényének fejlesztése.

Akrobatikus Torna (fizetős)     Budai Akrobatikus Sport Egyesület foglalkozásai.
Hétfőn 16:30-17:30-ig
Szerdán 16:00-18:00-ig
Pénteken 15:00-16:00-ig
Érdeklődni lehet: Mester Gábor Tel: 06-20-311-19-19


Életmód     Az életmód-életvitel szakkör évek óta nagy sikerrel működik iskolánkban. Felső tagozatosok vesznek részt benne. Két csoportot szoktunk indítani egy kezdőt az 5.6.-osoknak, és egy haladót a 7.8. osztályosoknak. A szakkör célja az egészséges életmód mélyebb tanulmányozása, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra. Kiemelve az egészséges, egyszerű, gyerekek által is elkészíthető, olcsó ételek megismerését és elkészítésének módját és gyakorlását. Célja még, hogy felkészítse a gyerekeket alapvető ismeretekre, amelyekre a családban, háztartásban szükségük lehet. A szakkörben fiúk és lányok egyaránt szívesen részt vesznek, és eredményesen tevékenykednek.

Énekkar     Foglalkozás olyan gyermekek számára, akik szeretnek jókat, közösen énekelni. A közös éneklés öröme és szépsége tartja össze a kórust, mindig újabb-újabb kihívásokkal. A siker lehetősége, a szereplés - nagy vonzóerő a gyerekeknek. A kedvelt, de komoly tartalmú könnyebb műfajú dalok mellett már Schubert és Mozart is hangot kapott. Jelszavunk: Egy mindenkiért, mindenki egyért.

Labdarúgás     A szakkör alsó és felső tagozaton egyaránt két-két korcsoporttal működik. A tavaly elkezdett eredményes munka sok gyereknek biztosít értelmes elfoglaltságot, hasznos időtöltést, és sikerélményt. A foglalkozásokon megtanulják a labdarúgás technikai, taktikai részét, az alapvető szabályokat .A pedagógiai cél elsősorban a mentálisan felkészíteni a gyerekeket, hogy verbálisan is megfelelően kommunikáljanak társaikkal. A kerületi versenyeken az iskola hírnevéhez méltóan, sikeresen szerepelnek.

Furulya     Furulyatanítás 1980 óta van az iskolában, alsó és felső tagozaton. A hangszeren való játéktudás, együttzenélés egyik leghatékonyabb eszköze a kreativitás fejlődésének, a harmónikus személyiségfejlődésnek. A furulya lyukainak precíz lefedése fejleszti az ujjak finommozgását – ez pedig nagyon megkönnyíti az írástanulást.

Gitár oktatás - ( fizetős )     Klasszikus, jazz/latin, rock. Érdeklödni lehet: Martins Carlos Tel: 06/30-975-66-19

Gyermektánc     A 45 perces foglalkozásokon a tanulók mozgásos játékokat, gyermekdalokat, körjátékokat, zenés gimnasztikát és egyszerűbb társastáncokat tanulnak. A szakkör célja a mozgáskoordináció, a ritmusérzék, az esztétikus mozgás fejlesztése, tájékozódás a térben, az irányok, testhelyzetek gyakorlása, a tánctechnika alapjainak elsajátítása. A tanév első felében a játék, a gimnasztika, a tánctechnikák gyakorlása dominál, az év második felében a csoport egy közös táncos koreográfia betanulásával és év végi előadásával ad számot a tanév során tanultakról.

Tanulószoba     Tanulószoba - Házi feladat szolgálat A tanulószoba keretein belül működik az úgynevezett "Házi feladat szolgálat", minden délután 13-16 óra között. Erre azokat a tanulókat várjuk, akiknek valamilyen nehézsége támad a tananyaggal. Segítünk megoldani a házi feladatokat, az észlelt hiányosságokat elmagyarázzuk, esetleg gyakorló feladatokat is kaphatnak a szaktanároktól. Naponta más szakos tanárok vezetik a foglalkozást, sőt egy napon belül is többféle tantárgy gyakorlására van lehetőség. Fontos, hogy a tanulók folyamatosan és rendszeresen vegyék igénybe ezt a lehetőséget, ne csak dolgozatírás vagy a félévi-évvégi jegyek megszerzése előtt.

Internet klub     Az Internet klub felső tagozatos tanulóink számára működik, hétfőtől csütörtökig délután 14-15 óráig, az egyik informatika teremben, ahol 12 számítógép áll a diákok rendelkezésre. A klub mindenki számára nyitott, heti beosztás szerint, a tanulók önként, saját igényüknek megfelelően vehetnek részt benne. A klubot azért szerveztük, hogy azok a gyerekek, akiknek a otthon nincs számítógépe, internet elérése, az itt hozzájuthasson, gyakorolja az informatika órán elsajátított ismereteket, felkészüljön plusz ismeretek megszerzésével egyéb tanórákra, házi dolgozathoz kutató munkát végezhessen. Sokan használták kapcsolattartásra távoli barátokkal, családtagokkal. Mindenképpen hasznos azoknak is, akik csak játszani jönnek be, hiszen kulturált körülmények között, felügyelet mellett töltik el a délutánt.

Kézilabda     Iskolánk sportéletében jelentős szerepet tölt be a kézilabda. Szakköri munka keretein belül, mind a lányok, mind a fiúk heti rendszerességgel művelhetik ezt a sportágat. Csapataink két korcsoportban (5-6. osztály és 7-8. osztály) minden évben részt vesznek a diákolimpia versenyén, melyen már többször szép sikereket értünk el.

Környezetvédő     A szakkört olyan felső tagozatos általános iskolás tanulóknak tarjuk, akik szeretnének többet megtudni a környezet rejtelmeiről. A célja, hogy minden diákkal megismertessük azt, hogy a természet, környezet fontos, mert az tart el bennünket, és abban élünk, ha ez felborul, azzal magunknak teszünk kárt.Végig az év folyamán ezt boncolgatjuk, hogy mit is teszünk ki akarva, ki akaratlanul a saját környezetével, és próbálunk megoldásokat keresni, de legfőképpen arra törekszünk, hogy megelőzzük ezeket a problémákat.Ha ezt végigjártuk megnézzük, hogy más ország, hogy viszonyul a környezetvédelemhez, mit tesznek, vagy esetleg, hogyan rombolnak.Igyekszünk mindent kiszámolni, kikísérletezni, de elsősorban szemléletben változni, amit a tanulók hazavisznek, és remélhetőleg otthon a szülőkkel együtt tesznek a környezetük védelmében.

Kosárlabda     Felsős fiúknak és lányoknak szervezett, de nem egyszer megfordulnak az edzésen alsósok is. Olyanoknak ajánlott, akik szeretnek kosarazni, de nem tudják vagy nem akarják vállalni az egyesületi heti 2-3 edzést. Edzések játékcentrikusak, de egyszerű taktikai elemeket is tanulnak a gyerekek. Fő cél, hogy a tanulók megszeressék a mozgást és az igényükké váljon.

Modern tánc     A szakkör célja a rendszeres testmozgás biztosítása mellett a ritmusérzék és az esztétikus mozgás fejlesztése. Az órákon a diákok különböző modern és klasszikus táncelemek elsajátítása közben megtanulják a testizoláció technikáit, a klasszikus balett, a jazz-balett és a társastánc alaplépéseit, mozdulatait. A foglalkozások 2x45 percesek, az első felében bemelegítés és tánctechnikai tréning, a második felében a korábban tanult koreográfiák gyakorlása és újabb etűdök elsajátítása a cél. A tanév végére a csoporttal összeállítunk egy 3-5 perces közös modern tánc etűdöt, melyet a diákok a tanév végén a Bárczi Gálán adnak elő. A szakkör azoknak a diákoknak ajánlott, akik kedvet éreznek a táncos alapok elsajátításához, illetve már meglévő tánctudásukat szeretnék továbbfejleszteni.

Néptánc     Az iskolai néptánc szakkör 1994 óta működik. Kezdetben 1-1 osztály tanulta a magyar néptánc elemeit, később egyre többen jelentkeztek, ill.kapcsolódtak ebbe a fárasztó, de nagyon szép munkába. Minden évben van olyan osztály, ahol a gyerekek heti 1 órában tanulnak táncot, a többiek fakultatíven vesznek részt a foglalkozásokon. Már első osztálytól kezdve nyolcadikig járnak először heti 1, majd 2 órában a foglalkozásokra. A szakkörnek kettős célja van: a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltése, valamint a magyar népdal és a magyar néptánc hagyományainak a megismertetése, továbbadása, megőrzése, és a közösségi élet kialakítása.

Rádiós     A szakkörön 7-8-os tanulók vesznek részt. Célunk heti egy adás elkészítése. A konkrét felvételt megelőzi az anyaggyűjtés, a műsor összeállítása. A foglalkozásokon megtanulnak híreket keresni az interneten, kiválogatni a sok információból a számunkra fontosat, és azt elmondható, élvezhető hosszúságúra alakítani. Fegyelmezni a gondolatainkat, magunkat a felvétel alatt, betartani az adásidő adta kerteket, helyesen használni a technikai eszközöket. Felkészülünk iskolai rendezvényekre, diszkókra is. Jó hangulatú, hasznos foglalkozások, ahol jó közösséggé válunk. És évvégére már tudjuk, hogy mit jelent egy rádiós adás elkészítése.

Színjátszó     "A vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a világ." (Mécs László) Nem véletlenül ez a nevünk: Vadócok. Fontosnak tartom, hogy a szépséget (esztétikai és erkölcsi szépséget egyaránt) megmutassam a gyerekeknek, és mindenkinek, aki megnézi az előadásainkat. Megtanulunk közösen dolgozni. Ötletekkel a tanulók kreativitása fejlődik. A közös munkával az együtt végzett munka örömét is átélhetik. A sikert, de egyben a felelősséget is. Megtanulnak a térrel, az idővel és személyes hatóerejükkel bánni, vagy legalább ráébrednek annak fontosságára. 10 éve alakult meg a szakkör. Sok örömöt, együtt töltött időt mondhatunk magunkénak. Barátságok szövődnek a különböző évfolyamok között, a más osztályba járók között, sőt! A szülők, nagyszülők támogatására is számíthatunk. Rendszeres a különböző ünnepekre való felkészülés és a színjátszó találkozókon való részvétel. A nyugdíjas házban tartott előadásaink is fontosak. Gyakran megyünk közösen színházi előadásokra, múzeumokba is.

Szivacskézilabda     Szivacskézilabda: alsó tagozatos tanulóknak (7-10 éveseknek) való újszerű játék. Eszköze egy szivacslabda, amely lehetővé teszi, hogy kisebb gyerekek is kézilabdázhassanak a kemény labdától való félelem nélkül. A foglalkozásokon nemcsak a mozgást szeretik meg, hanem a kézilabdát is jobban megismerik. Gyakorolják a labdavezetést, a kapura lövéseket, az átadásokat, megismerkednek a szabályokkal. A hangsúly a játékon van; minden foglalkozás kétkapus játékkal fejeződik be. Több csapattal indultunk az előző tanévben is a kerületi diákolimpián ill. a kézilabdatornákon, ahol szép sikereket értek el a gyerekek.

TSMT     TSMT= Tervezett Szenzomotoros Tréning Hagyományosan elsősorban a mindenkori első osztályosoknak fontos, heti 2 órában. Azoknak a gyerekeknek ajánlott, akiknek szükséges a mozgásfejlesztés, koordinálatlan a mozgásuk, vagy részképesség probléma fennállása gyanítható: figyelemzavar, sorrendiség, emlékezet, ritmus, időtartam, testséma, téri irányok. stb. Az egésznek a lényege, hogy megpróbáljuk a csecsemőkori mozgásfejlődésnek megfelelő sorrendben újra megtanítani ezeket a mozgásformákat, ezáltal megtapasztaltatni a világot a mozgáson keresztül, úgy ahogyan egy fejlődő kisgyermek ismerkedik a világgal, saját testével.

Újságíró     A hosszú évek alatt sok gyerek megtanult ezen a hangszeren jól játszani, és közben elsajátította a kottaolvasást is. Fontos szerepe van a népdalok megismerésében és a hangszeres zene megszerettetésében. A sok szereplési lehetőség (iskolán belül és kívül is) rendszeres sikerélményt nyújt a gyerekeknek.