Továbbtanulás


           Nagy kérdés, hogy tanulóink milyen szakmát válasszanak, melyik szakirány felel meg leginkább érdeklődésüknek, képességüknek és nem utolsó sorban tanulmányi eredményeiknek. Fontos az is, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy-egy szakma gyakorlása során, milyen készségekre, képességekre van szükség ahhoz, hogy a választott szakirányt sikeresen tudják művelni, és ezáltal a jövőbeni tevékenységeikben örömet találjanak és eredményesek legyenek.
Ballagás
Ballagás
Ballagás
Ballagás
     Mindezeket figyelembe véve különös gondot fordítunk a beiskolázásra.      Az előkészítő munka már a nyolcadik év elején megkezdődik: felhívjuk a figyelmet az előkészítők indulására, a középiskolában tartott szülői tájékoztatókra, lehetőséget biztosítunk a nyílt napok látogatására. Az osztályok látogatást tesznek a FIT-ben, ahol konkrét ötleteket is kapnak. Azok, akiknek még nincs kialakult elképzelésük, a Pályaválasztási Tanácsadó segítségét is igénybe vehetik. Közös pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, ahol az iskolaválasztás, a jelentkezés technikai részleteiről kapnak a szülők tájékoztatást, valamint az aktuálisan felmerülő kérdések, problémák megbeszélésére is sor kerül.

Minden évben október második felében pályaválasztási szülői értekezletet tart iskolánk pályaválasztási felelőse Kardos Tamásné. Itt részletes útbaigazítást kaphatnak a felvételi eljárásról és a teendőkről.
Amit ismertté válnak, honlpunkon is elérhetővé tesszük a mindenkori aktuális tennivalókat, határidőket.

Pályaválasztás, továbbtanulásnulás 2014.

A középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2014/2015. tanévben a 35./2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján:
Határidő Feladat
2014. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2014. 11. 14. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények jegyzékét.
2014. 12. 09. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.
2015. 01. 17. Az általános felvételi eljárás kezdete.
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
2015. 02. 05. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2015. 02. 13. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
2015. 02. 17.-03. 06. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében
2015. 03. 12. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
2015. 03. 16–17.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2015. 04. 02. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
2015. 04. 24. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2015. 05. 04.–08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2015. 05. 15. A 2014. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2014. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2015. 06. 24–26. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
2015. 08. 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramba

Részletesen olvashatják iskolai tájéloztatónkat ide kattintva.