A Bárczi Géza Általános Iskola ökoiskolai munkaterve 

2018/19-es tanévre

 

Az öko munkaközösség tagjai:

 

Ollé Katalin munkaközösségvezető, földrajz, történelem szak, osztályfőnök
Feketéné Pethő Judit fejlesztőpedagógus
Kanyukné Kornyicki Erika, biológia, környezetvédelem szak
Makai Boros Anikó tanító, beiskolázási munkaközösség
Szőlősi Mihályné gyermekvédelmi felelős

Nagy-Balóné Mogyorós Vera iskolapszichológus

 

Az öko munkacsoport tagjai:

 

Bába Imréné fejlesztő munkaközösség
Barcza László, reál munkaközösség,

Bartáné Rohály Erika, nyelvi munkaközösség
Négyesi Judit technikai dolgozók
Frick Judit nyelvi munkaközösség

Gránic Judit felsős humán munkaközösség
Hitérné Erdős Róza igazgatóhelyettes, felsős reál munkaközösség
Ligay Csilla alsós 1.osztályos munkaközösség
Nagy Ivánné 2-3. osztályos munkaközösség
Molnár Amara alsós 2-3. osztályos munkaköösség
Pozsgai Viktor DÖK munkáját segítő tanár, nyelvi munkaközösség,
Somogyi Írisz fejlesztő munkaközösség

Szabóné Koháry Ildikó. kreatív munkaközösség
Víg Balázsné alsós 4. osztályos munkaközösség
a DÖK képviselői

 

Céljaink és feladataink a 2018/19-as tanévben

 

 • a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés elmélyítése intézményünkben
 • szülők bevonása az ökoiskolai folyamatokba
 • kapcsolataink elmélyítése civil szervezetekkel, önkormányzattal és egyéb külső partnerekkel a környezeti és a fenntarthatóságra nevelés területén
 • az ökoiskolai pályázatunkban vállalt kritériumok minél tökéletesebb teljesítése, iskola honlapjának folyamatos frissítése  ökoiskolai tevékenységünk híreivel, iskolarádió zöldítése
 • ökoiskolai hálózat munkájának figyelemmel kísérése, hálózati kapcsolatok kiépítése
 • szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, diákok és szülők mozgósítása, kapcsolatunk elmélyítése a  PontVelem mozgalommal, Sulizsák mozgalommal
 • könyvtárban és az osztályokban zöld sarkok kialakítása a gyerekek bevonásával, folyosói és udvari növényzet frissítése, gondozása, segítségnyújtás az udvar és az iskola környékének rendben tartásában a gyerekek bevonásával
 • projekt napok szervezése a fenntarthatóság jegyében (témahét, egészségnap)
 • iskolán kívüli tanulásszervezés, erdei iskolák, osztálykirándulások, terepi munkák, délutáni iskolán kívüli szabadidős programok a szabadidő hasznos eltöltésére (péntek délutáni nyüzsgés) szervezése
 • környezetvédelmi, természettudományos versenyek szervezése
 • ökocsiga osztályverseny alsóban és felsőben
 • Herman Ottó Biológiai Verseny, Teleki Pál Földtan és Földrajz Verseny, Kaán Károly Természetismereti Verseny házi fordulóinak szervezése
 • Bolyai Természettudományos Csapatversenyre felkészítés és a területi verseny szervezésében való segítségnyújtás
 • akadályversenyek szervezése a természetben alsó és felső tagozaton egyaránt
 • szakkörök, tehetséggondozó műhelyek működtetése
 • neves világnapok (Föld, víz, madarak és fák, állatok) ünneplése
 • nemzeti és népi hagyományaink ápolása
 • hátrányos helyzetű tanulóink támogatása, érzékenyítő programok
 • a tanórákon kiemelt feladat a kulcskompetenciák, készségek, képességek fejlesztése
 • iskola honlapjának folyamatos frissítése  ökoiskolai tevékenységünk híreivel
 • pályázatfigyelés

 

Az Öko munkaközösség munkaterve a 2018/19-es tanévre

Időpont

Tevékenység

Felelős

Augusztus 24.

Munkaközösség vezetőjének megválasztása. Öko munkaterv összeállítása.

Ollé Katalin

Szeptember 10.

A munkaterv egyeztetése a DÖK-kel, szülői munkaközösséggel, a munkaközösség munkáját segítő DÖK-képviselő megválasztása.

Ollé Katalin

 

Természettudományos tehetséggondozó szakkör indítása a felsőben.

Kézműves újrahasznosító szakkör, ManóTTK a 2. évfolyamnak

Kanyukné Kornyicki Erika

Ollé Katalin

Pető Judit, Makay-Boros Anikó

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, elindítása. csatlakozás a PontVelem és Sulizsák kampányhoz.(papír, PET, elem, elektronikus kütyü, használt ruha)

 Pozsgai Viktor

 

Zöld faliújságok frissítése (az év folyamán folyamatosan)

Kanyukné Kornyicki Erika

 

Osztályokban zöld sarkok kialakítása

osztályfőnökök

 

Ökokommandó indítása

Kanyukné Kornyicki Erika, DÖK-képviselők

 

Ökocsiga-osztályverseny indítása

Ollé Katalin, Makay-Boros Anikó

Szeptember

Csatlakozás a TeSzedd!-akcióhoz.

Ollé Katalin

Szeptember 24-28.

Csatlakozás a Világ Legnagyobb Tanórája mozgalomhoz

Nehéz-Posony Zsuzsanna

Szeptember 25.

Kirándulás Vácrátótra Környezettudatos Nevelésért Pályázat keretein belül.

Ollé Katalin, Kanyukné Kornyicki Erika

Szeptember 22.

Bárczi-piknik, őszi családi nap.

DÖK, Pozsgai Viktor

Október 4.

BárcziZOO, megemlékezés az állatok világnapjáról.

 

Ollé Katalin

Október 16.

A kézmosás világnapja- kampány

Kanyukné Kornyicki Erika

 

A könyvtári Öko sarok felújítása, rendezése

Gubiczáné Sziklai Edit

 

Őszi hasznosanyag-gyűjtés (papír, PET)

DÖK, Pozsgai Viktor

Október

Takarítsuk ki Óbudát! III. kerületi önkormányzati akcióban való részvétel.

DÖK, Pozsgai Viktor

November 10.

Márton nap az alsóban

 

Egészség nap, projektnap

A második évfolyam osztályfőnökei

Szőlősi Mihályné, Mogyrós Vera

November

Teleki Pál Földrajz és Földtan Verseny házi fordulója

Ollé Katalin

November 30.

Erdei iskolai pályázatok leadása

osztályfőnökök

December

Madáretetők rendbetétele, a téli madáretetés megszervezése. Madárodú és etető készítő verseny.

 Ollé Katalin

 

Adventi koszorú készítés, közös gyertyagyújtások a 2. és 3. évfolyamon.

Molnár Amara

December 13.

Luca napi újrahasznosított és kézműves játékok vására.

Luca-búza ültetése az alsóban

DÖK, Pozsgai Viktor

 

Nagy Ivánné

 

Madáretetők kihelyezése, örökbefogadása, folyamatos töltése, madárkalács készítése (madárkarácsony)

Kanyukné Kornyicki Erika

Bartáné Rohály Erika

Február 4.

Az öko munkaközösség féléves munkájának értékelése.

Ollé Katalin

Január

Herman Ottó Biológia Verseny házi fordulójának megrendezése a 7-8. évfolyamokon

Kaán Károly Természetismereti Verseny házi fordulójának megrendezése az 5-6. évfolyamokon.

Kanyukné Kornyicki Erika

 

Az iskola környékének síkosságmentesítése a gyerekek bevonásával.

Négyesi Judit

Február 2.

Bárczi-nap programjaiban való részvétel.

 

DÖK, Ollé Katalin

Február 8.

A Bolyai Természettudományi Csapatverseny területi fordulójának lebonyolítása az iskolában

Kardos Tamásné

Március 18-22.

Fenntarthatósági témahét

 

Kanyukné Kornyicki Erika,

Ollé Katalin

Április 8-12.

ÖKO-7 – A Föld napja tiszteletére

 Részvétel a Békásmegyeri Közösségi Ház által szervezett vetélkedőn.

Hitérné Erdős Róza, osztályfőnökök

 

 

 

Wonderful World Eco Competition – angol nyelvű vetélkedőn való részvétel

Frick Judit

 

Tavaszi hasznosanyag-gyűjtés (papír, PET)

DÖK, Pozsgai Viktor

 

Madáritatók és madárodúk kihelyezése.

Szőlősi Mihályné

Május 10.

Madarak és fák napja. Akadályverseny és DÖK-majális az Omszki-tónál.

Az ökocsiga verseny eredményhirdetése.

Pozsgai Viktor

Június 4-7.

Erdei iskolák, tanulmányi kirándulások

osztályfőnökök

Június 25.

Az öko munkaközösség éves munkájának értékelése, a jövő évi munkaterv előkészítése

Ollé Katalin

Június vége

Tantestületi kirándulás

Sisa Péterné