Káros szenvedélyek


Korunk fiataljait érintő legsúlyosabb veszély: a dohányzás, alkohol, energiaitalok, kábítószerek használata okozta veszély. Az utóbbi évek tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolákban végzett felvilágosító előadások hatására fiataljaink általában több információval rendelkeznek a drogokról valamint használatuk veszélyeiről, mint az őket nevelő szülők. Ez egyrészről fontos eredmény, hiszen elértük, hogy a kipróbálás szempontjából legveszélyeztetettebb korosztály – a 13 – 15 évesek korosztálya – ismeri a reá leselkedő veszély mibenlétét, másrészről újabb kihívást jelent, hiszen fel kell készíteni az őket nevelő szülőket is a veszély illetve a gyermekük érintettségének felismerésére. Ez a kis ismertető ebben kíván segítséget nyújtani a Gyermekükért Aggódó Szülőknek a legfontosabb kérdések megválaszolásával.

Tájékoztató füzet