A tanév során megvalósuló programok, pályázatok:


Megfélemlítés elleni program

Iskolánk a tavalyi tanév során bekapcsolódott a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány által szervezett Iskolai és Cyber Megfélemlítés Elleni Programba. A program a megfélemlítés megelőzésére és megszüntetésére irányul. Partnereink a programban a BRFK, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, a Felelős Társadalomért Közhasznú Alapítvány. A program ebben a tanévben is folytatódik a felső tagozaton.

Határtalanul pályázat 7. osztályosoknak

Iskolánk pályázott az Emberi Erőforrások Minisztere által meghirdetett „Határtalanul” programban, amelyen 1.698.000,- forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A program keretén belül 2015. június első hetében ötven hetedikes tanulóval és öt kísérő tanárral Erdélybe látogatunk, ahol megismerkedünk az ott élő magyarság hagyományaival, szokásával, kultúrájával.

Pályázat az ÖKOISKOLA cím elnyeréséért (2014. szeptember)

A környezettudatos szemlélet kialakítása és fejlesztése, a fenntartható fejlődés érdekében megkülönböztetett hangsúlyt kell fordítani a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek szervezésekor a környezeti jelenségek iránti érzelmi viszonyulásokra, a pozitív elkötelezettségek és attitűdök fejlesztésére, a környezeti-természeti károsodások megelőzésére, a környezetvédelmi szemlélet kialakítására:
Fontos a környezeti nevelési és a fogyasztóvédelmi feladatok beépítése a mindennapi nevelőmunkába.
E cél érdekében öko-munkacsoport jött létre a feladatok koordinálása céljából, öko- munkatervet dolgoztak ki. Minden munkaközösség munkatervében megjelenik célként és feladatként az egészséges életmód és környezettudatos nevelés.
Az ÖKO program rendezvényei minden hónapban megvalósulnak, és az részt veszünk az ÖKO-hét rendezvényein 2015. áprilisában.

Köznevelés az iskolában (TÁMOP-3.1.4.) Mentoráló intézmény, modelliskola program

A megvalósuló projekten belül intézményünk a Módszertani innováció területen pályázott, melynek célja a legjobb nevelési-oktatási módszerek elterjesztése. A pályázat elbírálása még folyamatban. A nyertes intézmények módszertani központként működve más iskoláknak nyújtanak segítséget a sikeres pedagógiai példák elsajátításában. Rendszeres bemutató órákkal, műhelymunkák szervezésével mutatnánk be az integráló intézmény működését.





Tehetséggondozás Békásmegyeren
TÁMOP 343-08/1-2009-0031 A

Kedvezményezett: Bárczi Géza Általános Iskola
1039 Budapest, Bárczi Géza utca 2.
06/1/243-1509
Közreműködő szezvezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
H-1055 Budapest, Bihari János utca 5.
Tel.: 301-3200, Fax: 301-3220
Honlap: www.okmt.hu
E-mail: info@okmt.hu

Nemzeti Fejlesztési ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.